കഥ ,കവിത

Thursday, December 16, 2010

തേട്ടം

                         തേട്ടം
വെളിച്ചമില്ലാത്ത ട്രെയിന്‍ ടോയ് ലെറ്റില്‍ -
എന്റെ മൂത്രം ഒരു ജലരേഖയായ്‌,വെള്ളികമ്പായ്-
ചീറി പായുന്നത് ഞാനനുഭവിച്ചു

തൊട്ടുരുമ്മിയിരുന്ന അര്‍ദ്ധ നഗ്നയായ
വിദേശ സ്ത്രീയില്‍ കാണാത്തത്
വായിച്ച ആഴ്ചപതിപ്പിലെ
വാക്കുകളായി കെട്ടി വരിഞ്ഞപ്പോള്‍ .................
.
തടുക്കാനാവാതെ പൊട്ടിപുറപ്പെട്ട -
ലയിച്ച ചേര്‍ന്ന അമ്ലതയുടെ  കൂടെ 
തുള്ളിതെറിച്ചു   വീഴുന്നിടം 
ദഹിപ്പിച്ചു  കളയുന്നുണ്ടോ  എന്തോ ?

എനിക്ക്  മനസ്സ്സിലാകുന്നിലല്ലോ 
ഇവരുടെ  നന്മതിന്മകളും
ശുഭ്രകാമനകളും  പരിചെദനങ്ങളും
 
നരകമായ്  വന്നെന്നെ  പൊതിഞ്ഞാലും 
സ്വര്‍ഗമായ്ഇട്റെന്നെ  ആവേശിചാലും
ദൈവമേ ..., നിന്നോട്  മാത്രം  തേടുന്നു  ഞാന്‍ -
ഉത്തരം ..........നിന്നോട്  മാത്രം ................

5 comments:

Anonymous said... മറുപടി

കൊല്ല്‌ കൊല്ല്‌

critical th////,,,,,, said... മറുപടി

marikkan ready yaanenkil konnekkam

ആളവന്‍താന്‍ said... മറുപടി

.
തടുക്കാനാവാതെ പൊട്ടിപുറപ്പെട്ട -
ലയിച്ച ചേര്‍ന്ന അമ്ലതയുടെ കൂടെ
തുള്ളിതെറിച്ചു വീഴുന്നിടം
ദഹിപ്പിച്ചു കളയുന്നുണ്ടോ എന്തോ ?

നീ ആളു കൊള്ളാല്ലോടെ..

critical th////,,,,,, said... മറുപടി

ellam ariyunnavan aalavanthan

Lonely Traveller... said... മറുപടി

aa varikal nannaayittundu...