കഥ ,കവിത

Sunday, December 5, 2010

ഏകോദര സാഹോദര്യം

                                                     ഏകോദര   സാഹോദര്യംഅയാള്‍ കാട്ടിലേക്കുള്ള വഴില്‍ കൂടെ ധ്ര്‍തിയില്‍ നടന്നു പോവുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് മത സൊഹാര്‍ദ യോഗം കഴിഞ്ഞു ഫാദെറും ,മുസ്ലിയാരും ,സ്വാമിയും എതിരെ വന്നത്
തികഞ്ഞ ഈശ് ശര   വിശ്വാസിയായ അയാളോട് മൂവരും ഒരേ സ്വരത്തില്‍ ചോദിച്ചു "എങ്ങോട്ടാ?" അയാള്‍ പറഞ്ഞു "കട്ടില്‍ വന്ന പുതിയ മന്ത്രവാദി മനസ് വായിക്കാന്‍ പഠിക്കുന്ന വിദ്യ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്നു എനിക്ക് സ്വപ്ന ദര്‍ശനം ലഭിച്ചു ഞാനാ വിദ്യ പഠിക്കാന്‍ പോവുകയാ "
ടപ്പേ ടപ്പേ ടപ്പേ , ബലിഷ്ടമായ  ആറ് കരങ്ങള്‍  അയാളുടെ ദേഹത്തെ വരിഞ്ഞു മുറുക്കി ,അയാളുടെ മരണവെപ്രാളം പുരോഹിതന്‍ മാരുടെ തൂവെള്ള വസ്ത്രത്തിന്റെ മിന്നിതിളപ്പില്‍ അലിഞ്ഞു പോയി ,

0 comments: